акупунктура (иглотерапия)

повече категории

постоянни ушни игли DongBang DB130M (0.20x1.5 mm)

постоянни ушни игли DongBang DB130M (0.20x1.5 mm)

постоянни ушни игли DongBang DB130M (0.20x1.5 mm) на двустранен пластир - 100 броя

12,50 лв.

плюс транспортни разходи

тегло: 0,03 KG

достатъчен брой единици

достатъчен брой единици

постоянни ушни игли Shenzou SZ-20x14

постоянни ушни игли Shenzou SZ-20x14

постоянни ушни игли Shenzou SZ-20x14

11,00 лв.

плюс транспортни разходи

тегло: 0,03 KG

достатъчен брой единици

достатъчен брой единици

постоянни ушни игли DongBang DB130S (0.20x1.0 mm)

постоянни ушни игли DongBang DB130S (0.20x1.0 mm)

постоянни ушни игли DongBang DB130M (0.20x1.5 mm) на двустранен пластир - 100 броя

12,50 лв.

плюс транспортни разходи

тегло: 0,03 KG

достатъчен брой единици

достатъчен брой единици