уреди за метода на бауншайд

При метода на Бауншайд се използуват уредите лебенсвекер и витрализатор. Тези уреди могат да бъдaт стерилизирани. Също така се предлагат и стерилни  глави и ролки за еднократна употреба.