термовъзглавнички за многократна употреба

Термовъзглавничките за многократна употреба са предназначени за локално затопляне. Активирането на температурния процес става посредством натискането на метална пластинка,която се намира във вътрешността на течността. След активирането на термовъзглавничката течността кристализира и се развива температура до 50°C.
Топлинното действие трае до 30-40 минути. Презареждането се извършва като възглавничките бъдат поставени за около 10 минути във вряща вода, докато кристалите се втечнят отново. След процеса на зареждане,термичните възглавнички се вадят от горещата вода и се оставят да изстинат. Веднъж заредени,те могат да бъдат използвани и след дълго време (дни и месеци). Този процес на презареждане може да бъде изпълнен многократно.
Типични примери за приложение са случаите където е необходимо локално топлинно действие или е неоходим източник на топлина при особени условия (на път,при туризъм,разходка и т.н.).