акупунктурни игли c водач

Игли за акупунктура с водач DongBang DB100 - всяка игла се намира в пласмасов водач с приспособление за поставяне и опакована по единично в блистер. Всяка кутийка съдържа 100 игли. Прецизният шлайф и микросиликоновото покритие спомагат за една почти безболезнена терапия. Иглите са изработени изцяло от неръждаваема хирургична стомана, което прави възможно използването на мокса върху държача по време на иглотерапията. При закупуване на по-големи количества предлагаме съответни, допълнителни отстъпки.