акупунктурни игли за уши

Ушните игли се характеризират със сравнително малкта си дължина . Постоянните ушни игли са предварително закрепени на пластирче. Това ги прави много удобни за носене и почти не се забелязват. Тaка могат да бъдат използувани в дълъг период от време.