контактни данни

Леонидов - ЕООД

управител: Борис  Леонидов

Ул.”Войнишка слава”№25 , гр.Пловдив- 4002

Телефони: +359 88 6071457
www.leonidov.bg
булстат: BG202622387

 Леонидов - ЕООД е търговец на едро за медицински изделия с разрешително ІV-Р-Т / МИ 979 издадено от ИАЛ гр. София