бездимна мокса

бездимна мокса от смес на мокса с въглен която отделя минимална миризма и дим за малки и трудно проветряеми помещения