иглена мокса

Специално за използването при иглотерапията - иглена мокса в цилиндър